Vi ber om innspill til Virksomhetsplan for Asker Basketball Club 2018 – 2021

Publisert: 2017-12-28 Forfatter: ABC Web

I juni 2017 ble det avholdt en kick-off som start på strategiprosessen for ABC. Det var god deltagelse fra ulike lag og interesser. I etterkant av dette har en gruppe arbeidet ut et utkast til virksomhetsplan som ligger vedlagt. Planen skal behandles av styret og siden vedtas av årsmøtet til våren.

Vi er veldig takknemlige for innspill på dette dokumentet. Kommentarer sendes til: asmund.skar@gmail.com.

VIRKSOMHETSPLAN Asker Basketball Club Utkast desember 2017