Sosiale Prosjekter

I basket er det sterk tradisjon for sosialt engasjement. Vår sport utgjør en god fellesarena for etablerte Askerbøringer og nykommere til vår kommune.

Asker Aliens har i flere år samarbeidet nært med Asker kommune om å trekke uorganiserte barn og unge, blant dem flyktninger, inn i aktivitet der de er i hverdagen. Her er spillere fra klubben aktivitetsledere og rollemodeller rundt på skolene for unge som ikke er med i organisert idrett. Et trepartsamarbeid mellom klubben, kommunen og private bedrifter er bærebjelken i dette «Skywalker»-prosjektet. Varner-gruppen har vært en viktig fødselshjelper og samarbeidspartner, og var med klubben ut kalenderåret 2014. Klubben søker stadig aktivt nye støttespillere, og opplever at arbeidet vi gjør blir høyt verdsatt i lokalsamfunnet.

Skywalker står for:

  • Tilbud om basket-spill i SFO-tiden på skoler i Asker
  • Aktivisering av eldre barn på 4-10 trinn i midttime og etter skoletid i «åpen gymsal»
  • Om lag 200 uorganiserte barn i aktivitet hver uke på Borgen, Hagaløkka, Jansløkka, Bondi, Vettre og Mellom-Nes skoler i sesongen 2014/2015

Klubben har en tydelig internasjonal profil. Basketball utgjør et lavterskeltilbud som ikke krever mye utstyr, og vår sport treffer mange som kjenner basket fra eget hjemland. Asker Basketball Club har et veletablert system for å frita særlig utsatte grupper for treningsavgift (etter individuell vurdering) – dersom de ønsker å spille aktivt for klubben. Vi har erfaring for at dette gir mye sportslig tilbake til oss. Vårt sosale engasjement er derfor del av en langsiktig strategi både for rekruttering og for profilering mot sponsorer.