HUSKELISTE FOR LAGKONTAKTER

Lagkontakten har en viktig rolle i klubben. De er bindeledd mellom spillere, foreldre, trenere og styret. De ivaretar derfor en viktig koordineringsrolle, sikrer god kommunikasjon i alle ledd og er viktige som tilretteleggere for at spillerne og trenerne skal kunne fokusere på trening og kamper.

Det viktigste formålet med laglederfunksjonen er å sikre kontinuitet i arbeidet rundt laget samt sikre en god informasjonsflyt.  Vi anbefaler at lagkontakten fordeler oppgavene og sørger for å få valgt en dugnadsansvarlig.

 • Ved sesongstart må lagkontakten sette opp laglister med den enkelte spillers navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Bruk klubbens skjema. Lagoversikten sendes til post@askeraliens.no
 • Laglisten skal kontinuerlig oppdateres. Ved endringer på laget (nye spillere/spillere som slutter), sendes beskjed om dette til post@askeraliens.no
 • Lagkontakten har ansvar for at laget har drakter og bestilling av disse.  Spillerne må selv betale for draktene, men laget kan arrangere dugnader og betale draktene med dugnadspengene.  Bestilling av drakter sendes til post@askeraliens.no
 • Ved sesongstart sjekker lagkontakten sesongens kampoppsett med trener.  Kampoppsett finnes på forsidene av Asker BC nettsider eller basket.no. Kampoppsettet distribueres til alle på laget. NB! Vær oppmerksom på endringer i kampoppsett. Lagkontakten har ansvaret for å sjekke dette på nettsidene i forkant av hver kamp og formidle eventuelle endringer til resten av laget.
 • Sammen med treneren har lagkontakten ansvar for påmelding til cuper.
 • Lagkontakt og trener må ha med lisenskvittering på alle kamper, og passe på at alle spillere betaler lisens. Kretsen sender ut regning (men spilleren må på forhånd være registrert i klubben). Kretsen, via dommere, er svært strenge på dette og spillere som ikke har betalt vil ikke få spille kamper. Lisensoversikt
 • Lagkontakt og trener har også ansvaret for å følge opp at alle betaler treningsavgift. Lagkontakten vil få beskjed fra daglig leder om status. Spillere som ikke betaler etter flere purringer kan ikke trene eller spille kamper.
 • Nye spillere skal ønskes velkommen til klubben med en velkomst-e-post. Den skal bla inneholde: treningstider, hvem som er trener og lagkontakt, treningsavgift, lisens og medlemsavgift til Asker BC.
 • Lagkontakt er ansvarlig for at det er sekretariat og dommerbetaling under hjemmekamper. De bør derfor lære opp noen foreldre til å være med å dele denne jobben. Se denne linken for mer info.
 • Sørge for lagbilde og info om laget som kan legges ut på klubbens webside. Sendes til post@aliens.no
 • Minne foreldre om å ta bilder av kamper og sende kampreferat til klubbens Facebook side:  Asker Basketball Club