Lagkontakt

HUSKELISTE FOR LAGKONTAKTER

Lagkontaktene har flere oppgaver som er viktig for klubben og laget.  Vi anbefaler at lagkontakten fordeler oppgavene og gjerne sørger for å få valgt en dugnadsansvarlig.

 • Ved sesongstart må lagkontakten sette opp laglister med den enkelte spillers navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og email- adresse. Bruk klubbens skjema. Lagoversikten sendes til post@askeraliens.no
 • Laglisten skal kontinuerlig oppdateres. Ved endringer på laget (nye spillere/spillere som slutter), sendes beskjed om dette til post@askeraliens.no
 • Lagkontakten har ansvar for at laget har drakter og bestilling av disse.  Spillerne må selv betale for draktene, men laget kan arrangere dugnader og betale draktene med dugnadspengene.  Bestilling av drakter skjer hos….
 • Ved sesongstart sjekker lagkontakten sesongens kampoppsett med trener.  Kampoppsett finnes på www.oslo.basket.no under serier. Kampoppsettet distribueres til alle på laget. NB! Det er kontinuerlig endringer på kamper og lagkontakten har ansvaret for å sjekke på www.oslo.basket.no i forkant av hver kamp for å se om det er endringer i kampoppsettet.
 • Sammen med treneren har lagkontakten ansvar for påmelding til cuper.
 • Lagkontakt og trener må ha med lisenskvittering på alle kamper, og passe på at alle betaler lisens. Kretsen sender ut regning (men spilleren må på forhånd være registrert i klubben). Kretsen via dommere er svært strenge på dette og spillere som ikke har betalt vil ikke få spille kamper. Lisensoversikten ligger inne på klubbens hjemmeside her… link.
 • Lagkontakt og trener har også ansvaret for å følge opp at alle betaler treningsavgift. Lagkontakten vil få beskjed fra daglig leder om status. Spillere som ikke betaler etter flere purringer kan ikke trene eller spille kamper.
 • Nye spillere skal ønskes velkommen til klubben med en velkomstmail. Den skal bla inneholde: treningstider, hvem som er trener og lagkontakt, hva det koster å trene med Asker,  treningsavgift, lisens og medlemsavgift til Asker BC.
 • Lagkontakt er ansvarlig for at det er sekretariat og dommerbetaling under hjemmekamper. De bør derfor lære opp noen foreldre til å være med å dele denne jobben.
 • Sørge for lagbilde og info om laget som kan legges ut på klubbens webside. Sendes til post@aliens.no
 • Minne foreldre om å ta bilder av kamper og sende kampreferat til klubbens Facebookside.