Innkalling til årsmøte i Asker Basketball Club (Asker Aliens)

Publisert: 2019-03-12 Forfatter: Sarah Slinning

Til medlemmene i Asker Basketball Club (Asker Aliens)

Asker, 11.03.2019

 

Styret innkaller herved til årsmøte 26.03.2019, kl 19.30 på møterommet i Leikvollhallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 15.03.2019 på post@askeraliens.com med kopi til monica.kaasa@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.askeraliens.com og på klubbens facebookside.

Styret ber om at hvert lag stiller med minimum to representanter, der den ene bør være lagkontakten.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret