Innkalling til årsmøte i Asker Basketball Club torsdag 22.3 kl. 19.00

Publisert: 2018-03-09 Forfatter: ABC Web

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering av årsmøtet
– Valg møteleder og referent
– Valg to personer til å underskrive protokoll
– Godkjenning innkalling og dagsorden
2. Årsmelding for 2017
3.Regnskap for 2017
4. Virksomhetsplan for 2018 – 2021
5. Budsjett for 2018
– Kontingent for 2018
– Avdelingsbudsjett BLNO og KL
6. Etablering av ressursgrupper for 2018/2019
7. Valg av styre for 2018/2019
8. Valg revisor for 2017?
9. Eventuelt

Saksdokumenter blir lagt ut her etter hvert som de er klare:

Innkalling til årsmøte mars 2018
Årsberetning 2017-2018 utkast
Regnskap 2017
VIRKSOMHETSPLAN Asker Basket årsmøte 22.3.2018

Budsjett 2018