Inkalling til årsmøte i Asker Basketball Club kl. 19.00 torsdag 30 mars

Publisert: 2017-02-19 Forfatter: ABC Web

Innkalling til årsmøtet 30. mars 2017

Årsmøtet avholdes i møterommet i 2. etg i Leikvollhallen og begynner kl. 19:00

Sakliste:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Godkjenne innkallingen og sakliste
 4. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle årsberetning
 6. Behandle regnskap 2016
 7. Innkomne forslag fra medlemmene.
 8. Fastsette medlemskontingent for 2017/2018
 9. Vedta budsjett 2017
 10. Valg av styre
 11. Eventuelt
 12. BLNO sesongen 2017/2018
 13. KL sesongen 2017/2018
 14. Planlagt strategiprosess våren 2017

 

Sakspapirer som vil bli tilgjngelig:

–        Årsberetning for 2016

–        Regnskap for 2016

–        Forslag til medlemskontingent

–        Forslag til budsjett for 2017

–        Valgkomiteens innstilling til nytt styre

–        Styrets innstilling til neste års valgkomité

 

Med vennlig hilsen

Styret Asker Basketball Club