Foreldrevett

Som foresatt og foreldre kan du bidra til å gjøre basketball til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Møt opp på kamper – barna ønsker det
 • Help barnet ditt å tåle både seier og tap
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, ikke bare til din datter eller sønn.
 • Gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play
 • Gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk
 • Husk at det er barnet ditt som spiller basketball – ikke du
 • Husk at det er treneren, og ikke foreldrene, som har ansvaret for spillerne under treninger og kamper
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Respekter trenerens kampledelse. Ikke gi egneinstruksjoner under trening eller kamp.
 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.
 • Vær et godt forbilde – bidra til å skape trivsel!
 • Alle kan bidra med noe – klubben er summen av oss alle.
 • Husk: De sportslige ferdighetene utøverne lærer kan de bruke i noen år – holdningene de lærer varer livet ut!

Hvis du vil lære mer om basketball og hvilke regler som gjelder, kan du lese om spilleregler her