Ekstraordinært årsmøte 19.6 kl. 18.00 – Økonomiske rammer for BLNO menn og kvinner

Publisert: 2018-06-13 Forfatter: ABC Web

Årsmøtet i mars 2018 ga sin tilslutning til et foreløpig budsjett. Det er behov for å justere klubbens økonomiske bidrag til og risikodeling med BLNO og BLNO kvinner i forhold til dette budsjettet. Dette må besluttes av et ekstraordinært årsmøte.

Hvis du har synspunkter på klubbens bidrag til elitelagene, still opp på dette møtet!

Innkalling ekstraordinært årsmøte juni 2018