Ekstraordinært årsmøte 17 august kl. 20.00

Publisert: 2017-08-03 Forfatter: ABC Web

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 17 august 2017

Fordi regnskapet for 2016 ikke var ferdigstilt til det ordinære årsmøtet i mars, må vi ha et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne dette. Vi vil også gjennomføre suppleringsvalg til styret. Årsmøtet avholdes i møterommet i 2. etg i Leikvollhallen og begynner kl. 20:00

Sakliste:

 1. Konstituering
 2. Godkjenne innkallingen og sakliste
 3. Velge dirigent, referent  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne regnskap for 2016
 5. Vedta budsjett for 2017
 6. Suppleringsvalg til styret
  1. Åsmund Skår (nestleder)
  2. Ingun Ranneberg-Nilsen (styremedlem)
  3. Lars Onarheim (styremedlem)
  4. Jan Kristen Wilborn (varamedlem)
  5. Geir Spiten (varamedlem)
 7. Eventuelt

Sakspapirer som vil bli tilgjengelige:

 • Regnskap for 2016
 • Forslag til budsjett for 2017

 

Med vennlig hilsen

Styret Asker Basketball Club