Dugnader

Asker Basketball Club er helt avhengig av at alle medlemmer og foreldre bidrar så godt de kan.  Det forventes at spillere og foreldre deltar på to typer dugnader:

1. Lagdugnad, hvor laget har ansvaret for det arrangementstekniske for elitelagets kamper.

2. Individuell dugnad, salg av toalettpapir med mer

Lagdugnad

Veiledning for oppgaver ved lagdugnad kan du laste ned her: Veiledning

Individuell dugnad

Ved individuell dugnad selges te, kaffe, toalett- og tørkepapir til inntekt for Asker BC.  Alle klubbens medlemmer skal selge 11 sekker med papir eller 11 pakker med te, kaffe eller en kombinasjon.  Det er mulig å selge mer for å skaffe ekstra inntekter til eget lag.  For salg utover 11 pakker vil inntektene bli fordelt 50/50 mellom lag og klubb.  Spillere som ikke vil selge papir, te eller kaffe kan kjøpe seg ut av dugnaden for kr 1.100,-.  Dette tilsvarer det klubben tjener på å selge 11 sekker/pakker.

Når salget er avsluttet har lagleder eller dugnadsansvarlig ansvaret for å sende inn bestillingene til kontoret innen gitt frist.  For å forenkle arbeidet for administrasjonen skal vedlagt innrapporteringsskjema benyttes. Oversikt/skjema skal sendes per mail til post@askeraliens.com.

Utlevering: Toalett- og tørkeruller, samt te og kaffe leveres på parkeringen ved Risenga Ungdomsskole (bak Leikvollhallen)

Råd og tips

  • Bama gir 60 prosent rabatt for kjøp av frukt og juice – les mer om idrettsfrukt