Dommerhonorar

Lagkontaktene er ansvarlig for betaling av dommerhonorar og utfylling av «Kvittering for dommerhonorar». Kvitteringsskjemaet finnes i hallen i sekretariat kassene og kan lastes ned her.

Lagkontakten eller den som har fått delegert dette ansvaret må fylle ut kvitteringen samt sørge for signatur fra alle dommerne. Når dere har lagt ut 2.000 kr eller mer kan dere scanne alle dommerkvitteringene, fylle ut skjema «Refusjon av utgifter» og sende på epost til klubbkasserer cato@stoll.no.

Dommerkvitteringene skal fylles ut med dato, tidspunkt, serie, lag, hvilke type dommer som dømte, betalt beløp samt at dommerne må signere. I mailen dere sender må dere skrive lagkontaktens navn, kontonummer og hvor mye som skal overføres. Pengene vil bli overført innen 14 dager etter at mailen er mottatt.

Asker BC skal betale dommerhonorar i alle kamper der vi er oppsatt som hjemmelag (kan være andre haller enn Leikvollhallen eller Vollenhallen), unntaket er mini basket der begge lag betaler en dommer hver. Alle dommere skal møte senest 15 minutter før kamp og de skal være korrekt antrukket. Hvis dette ikke overholdes kan de trekkes 50 kr. Hvis en dommer må dømme en kamp alene skal dommeren ha 50% tillegg til ordinært honorar. Hvis dere er usikre på om dommeren er aspirant, regions- eller forbundsdommer skal dere spørre om dokumentasjon. Dersom kamper avlyses senere enn 48 timer før kampstart må laget som avlyser kampen dekke dommerutgiftene. Hvis dette skjer må dere informere kasserer samme dag slik at jeg er klar over hvem som er ansvarlig for avlysningen og om dere har betalt eller ikke.

Dommerne har sjelden vekslepenger så det anbefales å ha med små sedler.

Dommertariffene finnes på kvitteringsskjemaet og her:

https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Region%20%C3%98st%20Honorarsatser%20dommere.pdf