Agenda til årsmøte i Asker Aliens (Asker Basketball Club)

Publisert: 2019-03-22 Forfatter: Sarah Slinning

Agenda til årsmøte:

Innkalling til årsmøte i Asker Aliens (Asker Basketball Club)

Tid: 26.03.2019, kl 19.30
Sted: Møterommet i Leikvollhallen, 2. etasje

Agenda:

  1. Gjennomgang av årsrapport
  2. Klubbutvikling – mål og tiltak
  3. Driftsmodell 2019/2020
  4. Budsjett
  5. Konstituering av nytt styre.

Det oppfordres til at alle med en ansvarsrolle i klubben møter (herunder lagkontakter, dugnads- økonomiansvarlige, trenere), slik at årsmøtet faktisk ivaretar og lytter til erfaringer gjort av dem som har førstehåndserfaringer. Utover dette oppfordres alle med et ønske om å påvirke og utvikle retningen klubben skal ha det neste året til å møte og bidra til et best mulig resultat for flest mulig, basert på en demokratisk prosess og beslutningstaking.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret i Asker Aliens